Təlimlə Arıqlama Paketi 6T

Qiymət: 270 AZN

Neyro-arıqlama metodunu: dinləyərək, oxuyaraq və fərdi yanaşma ilə tətbiq etmək mümkündür. Neyro-arıqlama metodunun dinləmə vasitəsi olan təlqinlərin əsas məqsədi şüuraltındakı doğru hesab edilən, lakin yanlış olan və artıq çəkinin yaranmasına səbəb olan inancları dəyişdirməkdir. Bu təlqinlər insanın maariflənməsi, öyrənməsi, qavraması və həmçinin, şüuraltındakı inancların dəyişməsi üçün hazırlanmışdır.

Məhsul haqqında


Paketin içində nələr var?

3T paketi aşağıdakılardan ibarətdir:

1. "Dinləyərək Şüur Kodlama cihazı - 6 təlqin"

2. "Arıqlamada Son Söz kitabı"

3. "Arıqlamada Dəyişmə Müddəti" kitabı

 


1. Dinləyərək Şüur Kodlama cihazı - 6 təlqin


Cihazda müxtəlif təsirlərə malik, "Neyro-arıqlama" metoduna aid olan 9 təlqindən 6-sı mövcuddur. Bunlar FokuslanmaMotivasiya, fərqindəlik, Canlandırma, Subliminal Kodlama və Şəfa təlqinləridir.

 

3T

 

Təlqinlərin əsas məqsədi şüuraltındakı doğru hesab edilən, lakin yanlış olan və artıq çəkinin yaranmasına səbəb olan inancları dəyişdirməkdir. Bu təlqinlər insanın maariflənməsi, öyrənməsi,  qavraması və həmçinin, şüuraltındakı inancların dəyişməsi üçün hazırlanmışdır. Bədənimizdəki nəticələri yaradan bizim uzunmüddətli davranış və vərdişlərimizdir. Neyro-arıqlama metodu vasitəsilə, insanın inancları dəyişərkən, eyni zamanda asanlıqla davranış və vərdişləri də dəyişir, bu da bədən formasının dəyişməsinə səbəb olur. Şüuraltı kodlanarkən, insan “edə bilmirəm” dediyi davranışları asanlıqla vərdiş halına çevirir və edir

 

3T

 

www.denizegede.az

 

TƏLQİNLƏR HAQQINDA MƏLUMAT

 

NNB təqdimatı 

NNB (Neyro-Natural bədən) təqdimatı şüuraltı kodlama və təlqinlər haqqında ümumi məlumat verir.

Müddəti – 2:18.

 Təqdimatın bir hissəsi:

 

 

 

1. Fərqindəlik təlqini

Fərqindəlik təlqini, keçmişdən gələn və çəki almağınıza səbəb olan, atmağınıza mane olan bütün təcrübələrin, inancların və öyrənilənlərin fərqinə varmağınıza kömək edir. Dinləyicini, doğru bildiyi, lakin yanlış olan və artıq çəkiyə səbəb olan məlumatlar ilə üzləşdirərək, bu məlumatların fərqindəliyinin əldə olunmasını və neytrallaşdırılmasını təmin edir. Çəki atmamağa səbəb olan müqavimətləri, qorxuları, bəhanələri və keçidləri neytrallaşdırır.

Müddəti – 64:03.

 

 Fərqindəlik Təlqinin bir hissəsi:

 

 

 

 

2-3.Fokuslanma və Motivasiya təlqini

Fokuslanma və motivasiya təlqini, sizi fikir dağınıqlığından azad edir, doğru və yanlış düşüncələri ayırd etməyə və diqqəti düzgün istiqamətə yönəltməyə kömək edir. İnsanın arıqlama prosesində onun diqqətini düzgün istiqamətə yönəldir və ətraf faktorların təsirini azaldır. Prosesin sabit keçməsini və tamamlanmağını təmin edir. Təkanverici, vadaredici, hərəkətetdirici təlqinlər insanı bu prosesdə düzgün istiqamətləndirən təlqinlərdir.

Müddəti – 101:06.

 

 Fokuslanma və Motivasiya Təlqinin bir hissəsi:

 

 

 

04.Canlandırma təlqini 

Canlandırma təlqini, dinləyicinin şüurunda ideal bir bədən formasını modelləşdirməsi və kodlanması üçündür. Gələcəkdə olmaq istədiyiniz ideal bədəni beynimizdə modelləşdirməmizə və canlandıraraq məqsədimizə çatmağımıza kömək edir. Neyro-arıqlama metodu arıqlama prosesində ideal bədən görüntüsünü canlı saxlayaraq güclənməyini və bədənimizin beynimizdəki görüntüyə çevrilməyini təmin edir. Eyni zamanda, hərəkətliliyi təmin edən bir təlqindir. Təlqini dinləyərkən şüurunuzda canlandırma etməlisiniz. İlk olaraq, bəyəndiyiniz bir model,  maniken və ya başqa bir insanın rəsmini tez-tez görə biləcəyiniz bir yerdən asın.

Müddəti – 22:31

  

 Canlandırma Təlqinin bir hissəsi:

 

 

   

05.Subliminal kodlama təlqini 

Subliminal kodlama – normal qulağın eşitmədiyi, lakin şüuraltının eşitdiyi səslərdir. Məzmundakı məlumatlar bədənimizin ehtiyacı olan qədər qidalanmağı və hərəkət etməyi təmin edir. Meditasiya və ya fikir fasiləsi edərkən, gece yatmazdan öncə və yatarkən, hamamda olarkən, istirahət edərkən, evdə və ya işdə hər hansı bir iş ilə məşğul olarkən, gəzərkən, məşq edərkən dinlənilməlidir. Musiqilərin altında сızıltılı bir səs var, hansı ki, insan qulağı ilə eşidilməz, lakin şüuraltına mesajlar göndərir. Təkanverici təlqin, ideal bədənə gedən yolda sahib olduğunuz qorxuların, narahatlıqların, keçidlərin və bəhanələrin qarşısını alır. Neyro-arıqlama metodu dəyişimə müqavimət göstərən inancları zərərsizləşdirir. Hərəkətə başlamağı istəkləndirib, təkan verir.

Müddəti – 95:26.

  

 Subliminal Kodlama Təlqinin bir hissəsi:

 

 

Diqqət! Normal qulaqla eşidilməyən fısıltılar, 528 Hz tezliyində yazılıb

 

 

06.Şəfa təlqini 

Psixosomatik xəstəliklərinin şüuraltı müalicə təlqinidir. Bədənlə aparılan söhbət nəticəsində hüceyrələrin yenilənməsi prosesi sürətləndirilir və nəticədə xəstə hüceyrələrin yerini sağlam hüceyrələr tutur.

Müddəti – 21:07.

  

 Şəfa Təlqinin bir hissəsi:

 

 

 

 


2. Arıqlamada Son Söz kitabı


 

“Arıqlamada son söz” kitabı dünyada qalıcı arıqlamaya dair İLK və TƏK kitabdır. Arıqlama ilə bağlı son sözü deyən bu kitabdakı məlumatlar şüuraltındakı informasiyanın dəyişmə prosesini izah edir. Kitabda pəhrizlə, idmanla və əməliyyatla bağlı göstərişlər, qadağalar YOXDUR. Sadəcə şüuraltını necə dəyişdirmək barədə məlumat və metodlar var.

 

Arıqlamada Son Söz

 

Kitab, subliminal kodlama üsulundan istifadə edərək şüuraltının yeni inancları qəbul etməsinə və dəyişməsinə kömək edir. Kitab, qidalanmanı artıran, hərəkətsizliyə səbəb olan inanc və hisslərin təsirini neytrallaşdırır; hərəkət, hərəkətlilik, ehtiyac qədər qidalanma haqqında müsbət düşüncələri inanca çevirir; beyində ideal bədən modelini formalaşdırır və canlandırma tətbiqləri ilə onu reallaşdırır; bir neçə ay davam edən arıqlama prosesində motivasiya konsentrasiya yaradır.

 

www.denizegede.az

 

 


3. Arıqlamada Dəyişmə Müddəti kitabı


“Arıqlamada Dəyişmə Müddəti ” kitabı, kök bədəndən ideal bədənə gedən yol və həmin müddətdə nələrin necə baş verdiyi, tətbiqlər və məlumatlardan bəhs edir. "Arıqlamada dəyişmə müddəti" adlı kitab bütün dünyada bu mövzuda yazılmış ilk kitabdır. Kitab, çəki atmaq və ayrıca qalıcı çəki atmaq metodundan bəhs edən tətbiqlərdən ibarətdir. Bu əsər iyirmi ilə yaxın bir araşdırma, iş və tətbiqlərin nəticəsidir. İndi həm fiziki, həm də zehni səviyyədə əmək verərək problemi kökündən həll edəcəksiniz.

 

3T

 

Deniz Egece kitabda yüz minlərlə insana keçdiyi seminar, onlayn təlim, özəl seanslar və s. təcrübələrindən və dünyaca məhşur 100 uğurlu insanın bioqrafik hekayələrindəki düşüncə  sirlərini mənbə olaraq istifadə etmişdir. "Arıqlamada Dəyişmə müddəti" kitabında maraq qanunu, dəyişiklik, zaman, planlaşdırmaq, təsirlənmə, maneələr,fokuslanmaq,motivasiya, adaptasiya müddəti kimi məzmunlardan ibarətdir. Kitab beynin dəyişikliyə görə baş verən, qorxu, qayğı, təşviş, müqavimət və bəhanələrin aradan qaldırılmasına da fayda göstərir.  Arıqlamada dəyişmə müddəti, bugünə qədər “arıqlama müddətini” sonuna qədər tamamlamayan, uğursuz olub təkrarən çəki alan insanlar üçün yazılmış kitabdır və artıq çəkili olduğun nöqtədən ideal bədəndə olacağın nöqtəyə aparan müddəti izah edir.

 

 

 

Yatarkən arıqla - DENİZ EGECE

 

www.denizegede.az

 


Mütəxəssis dəstəyi

Təlqinləri, rəsmi distribyutordan əldə etdiyinizdə psixoloji dəstək ala bilərsiniz - arıqlama prosesinizdə neyroelm mütəxəssisləri və psixoloqlar tərəfindən motivasiyanızı daim yüksək saxlamaq və hədəfinizə çatmaq üçün kömək göstəriləcək.

 

 

İstifadəçilərin səsli mesajları


 

Aynurə Cəfərova - Naxçıvan

 

Əsmər Hüseynova - Gəncə

 

Ramidə Həsənova - Lənkəran

 

 

www.denizegede.az

 

 

Sevinc Musayeva - Bakı

 

Gül Məmmədova - Bakı

 

İlqarə Osmanlı - Bakı

 

Aytən Əliyeva - Sumqayıt

 

 

www.denizegede.az

 

 

Hökümə Bağirova - Bakı

 

Gülüstan Məmmədova - Bakı

 

Dinləyərək şüur kodlama

 

 

 

Rəyinizi yazın:
✓ Düzgündür

Rəylər


Cemile
2021/09/05 - 23:33:51
Salam Men ariglamaga baslamag ucun ilk once hansi kitabi elde edib baslamaliyam
Dəstək mərkəzi

Salam. İlk öncə mütəxəssilərimiz ilə danışmalısınız. Artıq nömrənizi qeyd etmisiniz. Mütəxəssislərimiz sizinlə əlaqə saxlayıb, məlumat  verəcəklər.


Təlimlə Arıqlama Paketi 6T

Qiymət: 270 AZN

Neyro-arıqlama metodunu: dinləyərək, oxuyaraq və fərdi yanaşma ilə tətbiq etmək mümkündür. Neyro-arıqlama metodunun dinləmə vasitəsi olan təlqinlərin əsas məqsədi şüuraltındakı doğ...

Məhsul haqqında


Paketin içində nələr var?

3T paketi aşağıdakılardan ibarətdir:

1. "Dinləyərək Şüur Kodlama cihazı - 6 təlqin"

2. "Arıqlamada Son Söz kitabı"

3. "Arıqlamada Dəyişmə Müddəti" kitabı

 


1. Dinləyərək Şüur Kodlama cihazı - 6 təlqin


Cihazda müxtəlif təsirlərə malik, "Neyro-arıqlama" metoduna aid olan 9 təlqindən 6-sı mövcuddur. Bunlar FokuslanmaMotivasiya, fərqindəlik, Canlandırma, Subliminal Kodlama və Şəfa təlqinləridir.

 

3T

 

Təlqinlərin əsas məqsədi şüuraltındakı doğru hesab edilən, lakin yanlış olan və artıq çəkinin yaranmasına səbəb olan inancları dəyişdirməkdir. Bu təlqinlər insanın maariflənməsi, öyrənməsi,  qavraması və həmçinin, şüuraltındakı inancların dəyişməsi üçün hazırlanmışdır. Bədənimizdəki nəticələri yaradan bizim uzunmüddətli davranış və vərdişlərimizdir. Neyro-arıqlama metodu vasitəsilə, insanın inancları dəyişərkən, eyni zamanda asanlıqla davranış və vərdişləri də dəyişir, bu da bədən formasının dəyişməsinə səbəb olur. Şüuraltı kodlanarkən, insan “edə bilmirəm” dediyi davranışları asanlıqla vərdiş halına çevirir və edir

 

3T

 

www.denizegede.az

 

TƏLQİNLƏR HAQQINDA MƏLUMAT

 

NNB təqdimatı 

NNB (Neyro-Natural bədən) təqdimatı şüuraltı kodlama və təlqinlər haqqında ümumi məlumat verir.

Müddəti – 2:18.

 Təqdimatın bir hissəsi:

 

 

 

1. Fərqindəlik təlqini

Fərqindəlik təlqini, keçmişdən gələn və çəki almağınıza səbəb olan, atmağınıza mane olan bütün təcrübələrin, inancların və öyrənilənlərin fərqinə varmağınıza kömək edir. Dinləyicini, doğru bildiyi, lakin yanlış olan və artıq çəkiyə səbəb olan məlumatlar ilə üzləşdirərək, bu məlumatların fərqindəliyinin əldə olunmasını və neytrallaşdırılmasını təmin edir. Çəki atmamağa səbəb olan müqavimətləri, qorxuları, bəhanələri və keçidləri neytrallaşdırır.

Müddəti – 64:03.

 

 Fərqindəlik Təlqinin bir hissəsi:

 

 

 

 

2-3.Fokuslanma və Motivasiya təlqini

Fokuslanma və motivasiya təlqini, sizi fikir dağınıqlığından azad edir, doğru və yanlış düşüncələri ayırd etməyə və diqqəti düzgün istiqamətə yönəltməyə kömək edir. İnsanın arıqlama prosesində onun diqqətini düzgün istiqamətə yönəldir və ətraf faktorların təsirini azaldır. Prosesin sabit keçməsini və tamamlanmağını təmin edir. Təkanverici, vadaredici, hərəkətetdirici təlqinlər insanı bu prosesdə düzgün istiqamətləndirən təlqinlərdir.

Müddəti – 101:06.

 

 Fokuslanma və Motivasiya Təlqinin bir hissəsi:

 

 

 

04.Canlandırma təlqini 

Canlandırma təlqini, dinləyicinin şüurunda ideal bir bədən formasını modelləşdirməsi və kodlanması üçündür. Gələcəkdə olmaq istədiyiniz ideal bədəni beynimizdə modelləşdirməmizə və canlandıraraq məqsədimizə çatmağımıza kömək edir. Neyro-arıqlama metodu arıqlama prosesində ideal bədən görüntüsünü canlı saxlayaraq güclənməyini və bədənimizin beynimizdəki görüntüyə çevrilməyini təmin edir. Eyni zamanda, hərəkətliliyi təmin edən bir təlqindir. Təlqini dinləyərkən şüurunuzda canlandırma etməlisiniz. İlk olaraq, bəyəndiyiniz bir model,  maniken və ya başqa bir insanın rəsmini tez-tez görə biləcəyiniz bir yerdən asın.

Müddəti – 22:31

  

 Canlandırma Təlqinin bir hissəsi:

 

 

   

05.Subliminal kodlama təlqini 

Subliminal kodlama – normal qulağın eşitmədiyi, lakin şüuraltının eşitdiyi səslərdir. Məzmundakı məlumatlar bədənimizin ehtiyacı olan qədər qidalanmağı və hərəkət etməyi təmin edir. Meditasiya və ya fikir fasiləsi edərkən, gece yatmazdan öncə və yatarkən, hamamda olarkən, istirahət edərkən, evdə və ya işdə hər hansı bir iş ilə məşğul olarkən, gəzərkən, məşq edərkən dinlənilməlidir. Musiqilərin altında сızıltılı bir səs var, hansı ki, insan qulağı ilə eşidilməz, lakin şüuraltına mesajlar göndərir. Təkanverici təlqin, ideal bədənə gedən yolda sahib olduğunuz qorxuların, narahatlıqların, keçidlərin və bəhanələrin qarşısını alır. Neyro-arıqlama metodu dəyişimə müqavimət göstərən inancları zərərsizləşdirir. Hərəkətə başlamağı istəkləndirib, təkan verir.

Müddəti – 95:26.

  

 Subliminal Kodlama Təlqinin bir hissəsi:

 

 

Diqqət! Normal qulaqla eşidilməyən fısıltılar, 528 Hz tezliyində yazılıb

 

 

06.Şəfa təlqini 

Psixosomatik xəstəliklərinin şüuraltı müalicə təlqinidir. Bədənlə aparılan söhbət nəticəsində hüceyrələrin yenilənməsi prosesi sürətləndirilir və nəticədə xəstə hüceyrələrin yerini sağlam hüceyrələr tutur.

Müddəti – 21:07.

  

 Şəfa Təlqinin bir hissəsi:

 

 

 

 


2. Arıqlamada Son Söz kitabı


 

“Arıqlamada son söz” kitabı dünyada qalıcı arıqlamaya dair İLK və TƏK kitabdır. Arıqlama ilə bağlı son sözü deyən bu kitabdakı məlumatlar şüuraltındakı informasiyanın dəyişmə prosesini izah edir. Kitabda pəhrizlə, idmanla və əməliyyatla bağlı göstərişlər, qadağalar YOXDUR. Sadəcə şüuraltını necə dəyişdirmək barədə məlumat və metodlar var.

 

Arıqlamada Son Söz

 

Kitab, subliminal kodlama üsulundan istifadə edərək şüuraltının yeni inancları qəbul etməsinə və dəyişməsinə kömək edir. Kitab, qidalanmanı artıran, hərəkətsizliyə səbəb olan inanc və hisslərin təsirini neytrallaşdırır; hərəkət, hərəkətlilik, ehtiyac qədər qidalanma haqqında müsbət düşüncələri inanca çevirir; beyində ideal bədən modelini formalaşdırır və canlandırma tətbiqləri ilə onu reallaşdırır; bir neçə ay davam edən arıqlama prosesində motivasiya konsentrasiya yaradır.

 

www.denizegede.az

 

 


3. Arıqlamada Dəyişmə Müddəti kitabı


“Arıqlamada Dəyişmə Müddəti ” kitabı, kök bədəndən ideal bədənə gedən yol və həmin müddətdə nələrin necə baş verdiyi, tətbiqlər və məlumatlardan bəhs edir. "Arıqlamada dəyişmə müddəti" adlı kitab bütün dünyada bu mövzuda yazılmış ilk kitabdır. Kitab, çəki atmaq və ayrıca qalıcı çəki atmaq metodundan bəhs edən tətbiqlərdən ibarətdir. Bu əsər iyirmi ilə yaxın bir araşdırma, iş və tətbiqlərin nəticəsidir. İndi həm fiziki, həm də zehni səviyyədə əmək verərək problemi kökündən həll edəcəksiniz.

 

3T

 

Deniz Egece kitabda yüz minlərlə insana keçdiyi seminar, onlayn təlim, özəl seanslar və s. təcrübələrindən və dünyaca məhşur 100 uğurlu insanın bioqrafik hekayələrindəki düşüncə  sirlərini mənbə olaraq istifadə etmişdir. "Arıqlamada Dəyişmə müddəti" kitabında maraq qanunu, dəyişiklik, zaman, planlaşdırmaq, təsirlənmə, maneələr,fokuslanmaq,motivasiya, adaptasiya müddəti kimi məzmunlardan ibarətdir. Kitab beynin dəyişikliyə görə baş verən, qorxu, qayğı, təşviş, müqavimət və bəhanələrin aradan qaldırılmasına da fayda göstərir.  Arıqlamada dəyişmə müddəti, bugünə qədər “arıqlama müddətini” sonuna qədər tamamlamayan, uğursuz olub təkrarən çəki alan insanlar üçün yazılmış kitabdır və artıq çəkili olduğun nöqtədən ideal bədəndə olacağın nöqtəyə aparan müddəti izah edir.

 

 

 

Yatarkən arıqla - DENİZ EGECE

 

www.denizegede.az

 


Mütəxəssis dəstəyi

Təlqinləri, rəsmi distribyutordan əldə etdiyinizdə psixoloji dəstək ala bilərsiniz - arıqlama prosesinizdə neyroelm mütəxəssisləri və psixoloqlar tərəfindən motivasiyanızı daim yüksək saxlamaq və hədəfinizə çatmaq üçün kömək göstəriləcək.

 

 

İstifadəçilərin səsli mesajları


 

Aynurə Cəfərova - Naxçıvan

 

Əsmər Hüseynova - Gəncə

 

Ramidə Həsənova - Lənkəran

 

 

www.denizegede.az

 

 

Sevinc Musayeva - Bakı

 

Gül Məmmədova - Bakı

 

İlqarə Osmanlı - Bakı

 

Aytən Əliyeva - Sumqayıt

 

 

www.denizegede.az

 

 

Hökümə Bağirova - Bakı

 

Gülüstan Məmmədova - Bakı

 

Dinləyərək şüur kodlama

 

 

 

  • Azərbaycan, Bakı, Xətai, Nobel Prospekti 15, Azure Biznes Mərkəzi, Ofis 116
  • *0021
  • info@dena.az
  • www.denizegece.az