Dinləyərək şüur kodlama - Flaş (6 təlqin)

Qiymət: 200 AZN

Təlqinlər, diqqəti onlara yönəldilmiş formada, bir dərs kimi dinlənilməlidirlər. Beləliklə, şüurun danışılanları dərk etməsini və yeni məlumatların fərqindəliyini təmin edərək şüuraltını daha tez bir zamanda dəyişir. Dinləyərkən, hər təlqində olan, lakin qulağın eşitmədiyi subliminal mesajlar da şüuraltının kodlanmasına təsir edər.

Məhsul haqqında


Cihazda 6 fərqli təsirə sahib təlqinlər mövcuddur. Bunlar NNB təqdimatı, fokuslanma və motivasiya, fərqindəlik, canlandırma ilə model hazırlama, musiqi ilə subliminal mesajlar və şəfa təlqinləridir.   

 

Təlqinlərin əsas məqsədi şüuraltındakı doğru hesab edilən, lakin yanlış olan və artıq çəkinin yaranmasına səbəb olan inancları dəyişdirməkdir. Bu təlqinlər insanın maariflənməsi, öyrənməsi,  qavraması və həmçinin, şüuraltındakı inancların dəyişməsi üçün hazırlanmışdır. Bədənimizdəki nəticələri yaradan bizim uzunmüddətli davranış və vərdişlərimizdir. İnsanın inancları dəyişərkən, eyni zamanda asanlıqla davranış və vərdişləri də dəyişir, bu da bədən formasının dəyişməsinə səbəb olur. Şüuraltı kodlanarkən, insan “edə bilmirəm” dediyi davranışları asanlıqla vərdiş halına çevirir və edir.

 

DİNLƏMƏ MÜDDƏTİ VƏ VAXTI

Təlqinləri oyaq olduğunuz hər bir an dinləyə bilərsiniz. Səhər oyandıqdan sonrakı və gecə yatmazdan öncəki 1 saatlar daha məhsuldardırlar. Başlanğıcda, mütləq, 21 gün dinlənilməlidir. Bu, neyronlar arasında sinaps şəbəkəsinin qurulması, məlumatın neyronlarda möhkəmlənməsi və digər hüceyrələrə yayılması üçün lazım olan bioloji müddətdir. Təlqinlərin şüuraltını gücləndirməsi və təsirli olması üçün tövsiyə olunan nizamlı dinləmə müddəti ümumilikdə 90 gündür. Hər 30 günün sonunda 1 həftə fasilə verilməlidir. Gün ərzində bir dəfədən artıq da dinləmək olar. Bəzi insanlara daha tez bir zamanda təsir göstərir. Digər insanlar üçün isə (fərqli inanc və müqavimətin olması səbəbindən) dinləmə müddətinin 120 gün olmağı məsləhətlidir. İnsan özündə nəyi zəif görürsə və hansı təlqini dinləyərkən daha çox istəkli olursa, onu da dinləməlidir. 

 

NECƏ DİNLƏMƏLİYƏM?

Təlqinlər, diqqəti onlara yönəldilmiş formada, bir dərs kimi dinlənilməlidirlər. Beləliklə, şüurun danışılanları dərk etməsini və yeni məlumatların fərqindəliyini təmin edərək şüuraltını daha tez bir zamanda dəyişir. Dinləyərkən, hər təlqində olan, lakin qulağın eşitmədiyi subliminal mesajlar da şüuraltının kodlanmasına təsir edər.

 

NNB təqdimatı

NNB (Neyro-Natural bədən) təqdimatı şüuraltı kodlama və təlqinlər haqqında ümumi məlumat verir.

 

Fokuslanma və Motivasiya təlqini

Təlqinin müddəti ümumilikdə 78 dəqiqədir. Fokuslanma və motivasiya – hər günə yüksək motivasiya ilə başlamağınızı təmin edir. Sizi fikir dağınıqlığından azad edir, doğru və yanlış düşüncələri ayırd etməyə və diqqəti düzgün istiqamətə yönəltməyə kömək edir. İnsanın arıqlama prosesində onun diqqətini düzgün istiqamətə yönəldir və ətraf faktorların təsirini azaldır.  Prosesin sabit keçməsini və tamamlanmağını təmin edir. Təkanverici, vadaredici, hərəkətetdirici təlqinlər insanı bu prosesdə düzgün istiqamətləndirən təlqinlərdir. Maddələr mübadiləsini sürətləndirir, insanın arıqlama prosesi müddətində düzgün davranış və vərdişlər əldə etməsini təmin edir.    

 

Fərqindəlik təlqini

Təlqinin müddəti ümumilikdə 58 dəqiqədir. Fərqindəlik təlqini, keçmişdən gələn və çəki almağınıza səbəb olan, atmağınıza mane olan bütün təcrübələrin, inancların və öyrənilənlərin fərqinə varmağınıza kömək edir. Dinləyicini, doğru bildiyi, lakin yanlış olan və artıq çəkiyə səbəb olan məlumatlar ilə üzləşdirərək, bu məlumatların fərqindəliyinin əldə olunmasını və neytrallaşdırılmasını təmin edir. Çəki atmamağa səbəb olan müqavimətləri, qorxuları, bəhanələri və keçidləri neytrallaşdırır.

 

Canlandırma təlqini

Təlqinin müddəti ümumilikdə 22 dəqiqədir. Canlandırma təlqini, dinləyicinin şüurunda ideal bir bədən formasını modelləşdirməsi və kodlanması üçündür. Gələcəkdə olmaq istədiyiniz ideal bədəni beynimizdə modelləşdirməmizə və canlandıraraq məqsədimizə çatmağımıza kömək edir. Arıqlama prosesində ideal bədən görüntüsünü canlı saxlayaraq güclənməyini və bədənimizin beynimizdəki görüntüyə çevrilməyini təmin edir. Eyni zamanda, hərəkətliliyi təmin edən bir təlqindir. Təlqini dinləyərkən şüurunuzda canlandırma etməlisiniz. İlk olaraq, bəyəndiyiniz bir model,  maniken və ya başqa bir insanın rəsmini tez-tez görə biləcəyiniz bir yerdən asın. Canlandırma təlqinini dinləyərkən, seçdiyiniz rəsmdəki insanın bədən ölçülərinin sizin bədəninizdə var olduğunu şüurunuzda canlandırın. Bu rəsmi seçərkən, diqqət edəcəyiniz əsas amil odur ki, o, sizə oxşayan, sizi xatırladan bir insanın şəkli və ya özünüzü bəyəndiyiniz arıq şəkliniz olmalıdır. 

 

Musiqi ilə subliminal kodlama təlqini

Təlqinin müddəti ümumilikdə 40 dəqiqədir. Subliminal kodlama – normal qulağın eşitmədiyi, lakin şüuraltının eşitdiyi səslərdir. Məzmundakı məlumatlar bədənimizin ehtiyacı olan qədər qidalanmağı və hərəkət etməyi təmin edir. Meditasiya və ya fikir fasiləsi edərkən, gece yatmazdan öncə və yatarkən, hamamda olarkən, istirahət edərkən, evdə və ya işdə hər hansı bir iş ilə məşğul olarkən, gəzərkən, məşq edərkən dinlənilməlidir. Musiqilərin altında сızıltılı bir səs var, hansı ki, insan qulağı ilə eşidilməz, lakin şüuraltına mesajlar göndərir. Təkanverici təlqin, ideal bədənə gedən yolda sahib olduğunuz qorxuların, narahatlıqların, keçidlərin və bəhanələrin qarşısını alır. Dəyişimə müqavimət göstərən inancları zərərsizləşdirir. Hərəkətə başlamağı istəkləndirib, təkan verir.

Təlqinlərin musiqiləri Dəniz Egece tərəfindən kodlama üçün özəl hazırlanıb və müəllif hüquqları ilə qorunur. Məlumatın düzgün dərk edilməsi üçün, şüuraltı tezliyi hesab edilən Alfa və Theta tezliklərinə yol açır. Beyin və bədəndəki bioloji quruluşa və enerjilərə müsbət təsir göstərir. Təlqinlərə, həmçinin, qulağın eşitmədiyi tezlikdə, şüuraltının təsirlənməsini təmin edəcək subliminal mesajlar daxildir.

 

Şəfa təlqini

Şəfa təlqini psixosomatik xəstəliklərin şüuraltı kodlamasını təqdim edir.

Dinləyərək şüur kodlama - Flaş (6 təlqin)

Qiymət: 200 AZN

Təlqinlər, diqqəti onlara yönəldilmiş formada, bir dərs kimi dinlənilməlidirlər. Beləliklə, şüurun danışılanları dərk etməsini və yeni məlumatların fərqindəliyini təmin edərək şüur...

Məhsul haqqında


Cihazda 6 fərqli təsirə sahib təlqinlər mövcuddur. Bunlar NNB təqdimatı, fokuslanma və motivasiya, fərqindəlik, canlandırma ilə model hazırlama, musiqi ilə subliminal mesajlar və şəfa təlqinləridir.   

 

Təlqinlərin əsas məqsədi şüuraltındakı doğru hesab edilən, lakin yanlış olan və artıq çəkinin yaranmasına səbəb olan inancları dəyişdirməkdir. Bu təlqinlər insanın maariflənməsi, öyrənməsi,  qavraması və həmçinin, şüuraltındakı inancların dəyişməsi üçün hazırlanmışdır. Bədənimizdəki nəticələri yaradan bizim uzunmüddətli davranış və vərdişlərimizdir. İnsanın inancları dəyişərkən, eyni zamanda asanlıqla davranış və vərdişləri də dəyişir, bu da bədən formasının dəyişməsinə səbəb olur. Şüuraltı kodlanarkən, insan “edə bilmirəm” dediyi davranışları asanlıqla vərdiş halına çevirir və edir.

 

DİNLƏMƏ MÜDDƏTİ VƏ VAXTI

Təlqinləri oyaq olduğunuz hər bir an dinləyə bilərsiniz. Səhər oyandıqdan sonrakı və gecə yatmazdan öncəki 1 saatlar daha məhsuldardırlar. Başlanğıcda, mütləq, 21 gün dinlənilməlidir. Bu, neyronlar arasında sinaps şəbəkəsinin qurulması, məlumatın neyronlarda möhkəmlənməsi və digər hüceyrələrə yayılması üçün lazım olan bioloji müddətdir. Təlqinlərin şüuraltını gücləndirməsi və təsirli olması üçün tövsiyə olunan nizamlı dinləmə müddəti ümumilikdə 90 gündür. Hər 30 günün sonunda 1 həftə fasilə verilməlidir. Gün ərzində bir dəfədən artıq da dinləmək olar. Bəzi insanlara daha tez bir zamanda təsir göstərir. Digər insanlar üçün isə (fərqli inanc və müqavimətin olması səbəbindən) dinləmə müddətinin 120 gün olmağı məsləhətlidir. İnsan özündə nəyi zəif görürsə və hansı təlqini dinləyərkən daha çox istəkli olursa, onu da dinləməlidir. 

 

NECƏ DİNLƏMƏLİYƏM?

Təlqinlər, diqqəti onlara yönəldilmiş formada, bir dərs kimi dinlənilməlidirlər. Beləliklə, şüurun danışılanları dərk etməsini və yeni məlumatların fərqindəliyini təmin edərək şüuraltını daha tez bir zamanda dəyişir. Dinləyərkən, hər təlqində olan, lakin qulağın eşitmədiyi subliminal mesajlar da şüuraltının kodlanmasına təsir edər.

 

NNB təqdimatı

NNB (Neyro-Natural bədən) təqdimatı şüuraltı kodlama və təlqinlər haqqında ümumi məlumat verir.

 

Fokuslanma və Motivasiya təlqini

Təlqinin müddəti ümumilikdə 78 dəqiqədir. Fokuslanma və motivasiya – hər günə yüksək motivasiya ilə başlamağınızı təmin edir. Sizi fikir dağınıqlığından azad edir, doğru və yanlış düşüncələri ayırd etməyə və diqqəti düzgün istiqamətə yönəltməyə kömək edir. İnsanın arıqlama prosesində onun diqqətini düzgün istiqamətə yönəldir və ətraf faktorların təsirini azaldır.  Prosesin sabit keçməsini və tamamlanmağını təmin edir. Təkanverici, vadaredici, hərəkətetdirici təlqinlər insanı bu prosesdə düzgün istiqamətləndirən təlqinlərdir. Maddələr mübadiləsini sürətləndirir, insanın arıqlama prosesi müddətində düzgün davranış və vərdişlər əldə etməsini təmin edir.    

 

Fərqindəlik təlqini

Təlqinin müddəti ümumilikdə 58 dəqiqədir. Fərqindəlik təlqini, keçmişdən gələn və çəki almağınıza səbəb olan, atmağınıza mane olan bütün təcrübələrin, inancların və öyrənilənlərin fərqinə varmağınıza kömək edir. Dinləyicini, doğru bildiyi, lakin yanlış olan və artıq çəkiyə səbəb olan məlumatlar ilə üzləşdirərək, bu məlumatların fərqindəliyinin əldə olunmasını və neytrallaşdırılmasını təmin edir. Çəki atmamağa səbəb olan müqavimətləri, qorxuları, bəhanələri və keçidləri neytrallaşdırır.

 

Canlandırma təlqini

Təlqinin müddəti ümumilikdə 22 dəqiqədir. Canlandırma təlqini, dinləyicinin şüurunda ideal bir bədən formasını modelləşdirməsi və kodlanması üçündür. Gələcəkdə olmaq istədiyiniz ideal bədəni beynimizdə modelləşdirməmizə və canlandıraraq məqsədimizə çatmağımıza kömək edir. Arıqlama prosesində ideal bədən görüntüsünü canlı saxlayaraq güclənməyini və bədənimizin beynimizdəki görüntüyə çevrilməyini təmin edir. Eyni zamanda, hərəkətliliyi təmin edən bir təlqindir. Təlqini dinləyərkən şüurunuzda canlandırma etməlisiniz. İlk olaraq, bəyəndiyiniz bir model,  maniken və ya başqa bir insanın rəsmini tez-tez görə biləcəyiniz bir yerdən asın. Canlandırma təlqinini dinləyərkən, seçdiyiniz rəsmdəki insanın bədən ölçülərinin sizin bədəninizdə var olduğunu şüurunuzda canlandırın. Bu rəsmi seçərkən, diqqət edəcəyiniz əsas amil odur ki, o, sizə oxşayan, sizi xatırladan bir insanın şəkli və ya özünüzü bəyəndiyiniz arıq şəkliniz olmalıdır. 

 

Musiqi ilə subliminal kodlama təlqini

Təlqinin müddəti ümumilikdə 40 dəqiqədir. Subliminal kodlama – normal qulağın eşitmədiyi, lakin şüuraltının eşitdiyi səslərdir. Məzmundakı məlumatlar bədənimizin ehtiyacı olan qədər qidalanmağı və hərəkət etməyi təmin edir. Meditasiya və ya fikir fasiləsi edərkən, gece yatmazdan öncə və yatarkən, hamamda olarkən, istirahət edərkən, evdə və ya işdə hər hansı bir iş ilə məşğul olarkən, gəzərkən, məşq edərkən dinlənilməlidir. Musiqilərin altında сızıltılı bir səs var, hansı ki, insan qulağı ilə eşidilməz, lakin şüuraltına mesajlar göndərir. Təkanverici təlqin, ideal bədənə gedən yolda sahib olduğunuz qorxuların, narahatlıqların, keçidlərin və bəhanələrin qarşısını alır. Dəyişimə müqavimət göstərən inancları zərərsizləşdirir. Hərəkətə başlamağı istəkləndirib, təkan verir.

Təlqinlərin musiqiləri Dəniz Egece tərəfindən kodlama üçün özəl hazırlanıb və müəllif hüquqları ilə qorunur. Məlumatın düzgün dərk edilməsi üçün, şüuraltı tezliyi hesab edilən Alfa və Theta tezliklərinə yol açır. Beyin və bədəndəki bioloji quruluşa və enerjilərə müsbət təsir göstərir. Təlqinlərə, həmçinin, qulağın eşitmədiyi tezlikdə, şüuraltının təsirlənməsini təmin edəcək subliminal mesajlar daxildir.

 

Şəfa təlqini

Şəfa təlqini psixosomatik xəstəliklərin şüuraltı kodlamasını təqdim edir.

Əlaqə üçün:

  • Azərbaycan, Bakı, Xətai, Nobel Prospekti 15, Azure Biznes Mərkəzi, Ofis 116
  • +994 (12) 488 6815
  • www.denizegece.az